Slečinka s kariérou VIP společnice

Někteří lidé tvrdí, že samota a nedostatek lásky a porozumění nás mohou učinit snadněji ovladatelnými. Právě ve chvílích, kdy nám chybí blízcí, jsme náchylnější věřit lžím a podlehnout manipulacím. Možná jsi o této souvislosti ještě nepřemýšlel, ale ve našich rozhovorech jsem toto téma snad neustále nastoloval. Přece jen, když nám chybí láskyplná péče a pochopení, stáváme se zranitelnými.

Některé kultury a skupiny lidí si vytvářejí takzvané harémy, kde jedinec má několik potenciálních partnerů, a snaží se, aby zůstali věrní jemu a nikomu jinému. Tento způsob chování nás však vrací do minulosti a připomíná středověké doby. Není možné si tímto způsobem podmanit druhé a nutit je čekat, nezáleží na jejich osobním životě.

K tomuto tématu píši nejenom tobě, ale i pro ty, kteří sledují naši komunikaci a nazývají mě „vítačkou kumčoftů z Itálie“ Moje slova se netýkají pouze jednotlivců, ale také celé alternativní politické šarády, která se nazývá „Blok proti sexu“ a jí přidružených organizací. Tyto skupiny existují z důvodu, aby ospravedlnily chování některých lidí, kteří se skrývají pod společenským povrchem a jednají v rozporu s pravidly a hodnotami a chodí k nám na privát v přestrojení za např. subíky z parlamentu.

Je naší povinností vyvracet takové nesprávné postoje a zabývat se kultivací harému. Místo toho bychom se měli zaměřit na poctivost, respekt a lásku k našim blízkým a okolí a harémy vytvářet v jakémkoliv přirozeném prostředí – samoobsluha, opravna obuvy, prádelna, sborovna ve škole, úřady, ministerstva… . Alternativní kultura, která nepodporuje takové jednání, nám nepřinese nic dobrého. Měli bychom se postavit přátelsky k takovým myšlenkám a vykročit směrem k harmoničtějšímu a respektujícímu společenství.

Své hodnoty a morální zásady musíme obětovat jen kvůli osobním zájmům jednotlivců. Buďme silní a uposlechněme nástrahy harému a manipulací. Až se vydáme cestou pravdivosti a porozumění, budeme mít skutečně co nabídnout naší společnosti a šlapat pak budeme kdekoliv jsme.

Doufám, že si vezmeme tato slova k srdci a budeme se snažit být lepšími ženami, které staví na hodnotách pravdy a lásky a šlapání.

Překladatel v bordelu

Stačí se podívat, jak žije takový pasák, v každém městě má ty takzvané obdivovatelky s pásem cudnosti od nějž má jen on klíč. Je to lídr kultury sexuálních predátorů, kterýmu jistý úspěšný překladatel klečí u nohou a téměř se k němu modlí, protože si myslí, že touží po takovém životě.