Jedi z hvězdných válek, kteří ovládali umění boje, strategie a všeho kolem toho, aby nepotřebovali další lidi na ochranu a v malém počtu (jeden, dva, nejvýš tři lidi) se snadno pohybovali mezi válečnými frontami, či jednotlivými státními uskupeními coby konzulární osoby vyjednávající dle vlastního uvážení. Tento koncept zřejmě pocházel ze stejných základů, jako samotná bojová umění a válečné strategie. Tedy od našich předků a ne od Asiatů. Ti je pouze převzali stejně jako indické védy a dnes vypadají jako jejich tvůrci, protože nám to bylo účelově sebráno a vymazáno. Stejně jako dnešní univerzity třeba Smithsonův institut, shazuje nálezy v oblasti archeologie, ortodoxní školy bojových umění shazují tyto zbytky technik jako výmysly. Prostředí je jiné, nicméně metody stejné a tedy i účel celého dění. Možná jen domyslet, proč se někteří z nás tak fatálním způsobem ,,guruizují“ a tím v podstatě zahazují, co mají i v genetické paměti.